Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bach-virág horoszkóp

2009.06.29

A Bach virág esszenciák a lélekre hatnak, így minden jegy megtalálhatja azt a kivonatot, amelyik saját habitusához, beállítottságához passzol. A Bach virág cseppek a gyengeségeket kiegyenlítik, az erősségeket támogatják.

 

Halak

Bach virága: Molyhos Napvirág

A Halak a spirituális tapasztalatokra, transzcendens világra vagy egyszerűen a test szűkösségéből való kiszabadulásra erősen vágyódó ember jegye. Neki nem számítanak e világ értékei, így segítőkészsége miatt nagy áldozatokra képes. Gyakran mozgatja a határtalan részvét érzése. Ez a nagy segítők jegye, akik meg tudják hallgatni a másikat, és megértik anélkül, hogy értékelnék. A problémájuk az, hogy ki kell fejleszteniük én-identitásukat. Inkább passzív reagálásra hajlamos, mint aktív cselekvésre.

A Molyhos Napvirág a Halak esszenciája, mely erősíti identitása kifejlesztését, és bátorságot önt belé. Így végre megszűnik az állandó bizonytalansága és enyhülnek félelmei.

 

Vízöntő

Bach virága: Békaliliom

A Vízöntő függetlenségre törekvő, érzelmileg hűvös és ebből adódóan kissé érzéketlen jegy. Meg akar szabadulni mindenféle korlátozástól és akadálytól. Különleges akar lenni, hogy kitűnjön a tömegből. Zseniális ötletei vannak, de a gyakorlati kivitelezés már nem az ő kenyere, ezért nem igen valósulnak meg elképzelései. Nehezére esik a következetesség, a beilleszkedés vagy az alárendeltség. Anarchikus tendenciákat mutat, mindenáron ellenzéki. Fél a mély érzésektől, melyekben el lehet veszni. Ezért inkább személytelen marad, távolságtartó, jéghideg. Magányos és elszigetelt különc.

A Vízöntőnek a Békaliliom kivonata való. Általa elérzékenyül, leveti a hideg álarcot, amely távol tartotta embertársaitól és enyhíti az elkülönülési vágyát. Nyitottabbá és őszintébbé teszi. Fölényessége csökken, és rájön végre, hogy minden ember egyedi és különleges.

 

Bak

Bach virága: Bohócvirág

A Bak jegyűek türelemmel és állhatatossággal dolgoznak azon, hogy egy különösen nagy feladatot kötelességtudatból teljesítsenek és véghezvigyenek. Eközben nem annyira dicsőségük fokozásáról van szó, mint inkább a mű befejezéséről, ami mögé később visszahúzódhatnak. Nagy felelősségtudat, hűség, fegyelem, következetesség és kötelességtudat jellemzi ezt a jegyet, de ugyanígy hajlamos síkraszállni a törvény, a rend, a normák és a struktúra érdekében is. A felelősséget magától értetődően vállalja. Fáradhatatlan és tetterős.

A Bohócvirág esszenciája megszabadítja a Bakot állandó félelmeitől, és kényszeres cselekedetitől. Segíti abban, hogy könnyedebben kezelje a dolgokat. Általánosan könnyedebb, életvidámabb lesz és végre képes lesz elengedni magát egy kicsit.

 

Nyilas

Bach virága: Apróbojtorján

A Nyilas általában kedves, barátságos álarc mögé rejtőzik, holott lelke mélyén kínokat hurcol. Sok ismerőse között kevés az igazi barátja. Belül sokszor magányos, ezért van szüksége a sok külső eseményre, kalandra, élményre. Állandóan mozgásban van. Magasabb képzettségre és tágabb horizontokra törekszik. A nagyszabású tervek és távoli célok felé hajlik. Néha fennhéjazó és felvágós. Arrogánsan és fanatikusan hangoztatja tévedhetetlennek hitt meggyőződéseit. Nincs benne alázat, nem tud gyengeséget mutatni. Több a látszat, mint a tartalom.

Az Apróbojtorján eszenciája helyre billenti önérzetét, és ettől őszintébbé válik. Segít kialakítania egy élő kapcsolatot saját magával. A továbbiakban már nem menekül önmaga elől és felhagy az értelmetlen kicsapongásokkal is.

 

Skorpió

Bach virága: Katángkóró

A Skorpió a mélység és a szélsőségek jegye. Az ő világa a titokzatos mélység. Érzéseiben csak a végleteket ismeri: vagy szeret, vagy gyűlöl. Hajlamos birtokolni a hozzá közelállókat, magas követelményeket támaszt a kapcsolataiban. Hatalmas lelkiereje van, amelyet gyógyítással vagy segítéssel mások javára tud fordítani, de ezzel az erővel függővé is tudják tenni maguktól embertársaikat, sőt el is pusztíthatják őket. Zsarnoki, pusztító, és önpusztító is tud lenni. Könyörtelenül tapos bele a másik leggyengébb pontjába. Ezért a hatalom felelősségteljes kezelése kiemelkedően fontos témája a Skorpiónak.

A Katángkóró esszenciája megnyitja a Skorpió lelkét, a benne lakozó szeretet felé úgy, hogy közben csökkenti a mások felé támasztott követelményeit. Hatására megszabadul a külvilág ellenőrzésétől, a birtoklási vágya mérséklődik, és már nem fogja szeretete börtönébe zárni a hozzá közelállókat.

 

Mérleg

Bach virága: Szikárka

A Mérleg a harmónia jegye, de sokat gyötrődik a határozatlansága miatt. Állandóan problémái vannak a döntéssel, kerüli a konfliktust, mert függ a külvilágtól, mások szimpátiájától. Keresi azokat a döntéseket, melyek a legkevésbé zavarják meg a harmóniát, azaz lehetőleg nem sért meg velük senkit. Mindig a másikra figyel, de közben ügyel saját szabadságára és függetlenségére is. Fél az élet csúcspontjaitól és mélységeitől, ezért ragaszkodva a semmire sem kötelező középszerűséghez, átlagos mértékekhez köti magát. Igyekszik távol tartani magától a kellemetlen dolgokat.

A Szikárka esszencia enyhít a gondjain, meghozza az önbizalmát és helyreállítja a döntésképességét. Segíti abban, hogy újra megtalálja elveszett belső egyensúlyát.

 

Szűz

Bach virága: Kisezerjófű

A Szűz erős késztetést érez mások szolgálatára. Kiszolgáló típus. Még a saját kárára is hajlandó szolgálatot vállalni. Képtelen határvonalat húzni önmaga és a többi ember között, nehezére esik a kérések visszautasítására. Nem tud nemet mondani és nehezen áll ki a jogaiért. Sajnos ezt sokan ki is használják. Szolgálatkészsége miatt gyakran mellőzi a saját küldetését, nem a saját útját járja. Túlzottan elővigyázatos, óvatos és kritikus. Soha nem mer igazán élni.

A Kisezerjófű esszenciája segítségére van abban, hogy megtanuljon egyensúlyt teremteni a többiek és az önmaga szolgálata között. Felismeri az élet igazi szándékát. Jobban meglátja azokat, akiknek valóban segítenie kell.

 

Oroszlán

Bach virága: Vasfű

Az Oroszlán jegyében virágzik legpompásabban az élet, és itt bontakozik ki a legnagyszerűbben. Ez az Oroszlán jellegzetes öntudatában és a magával ragadó életörömében fejeződik ki. Az igazi királyok itt otthon vannak, akiknek a föld odaadja aranyát, bíborát, bársonyát. Igénylik a luxust, értenek az élet élvezetéhez. Igénye van arra, hogy méltányolják és elismerjék, szeret sütkérezni nagyvonalúsága fényében. A szervezés mestere, aki nyugodtan, optimistán és határozottan cselekszik. Mindig nagyban tervez, nem szereti a kis lépéseket.

A Vasfű virága elhozza számára az önuralom bölcsességét és a türelmet mások felé. Önző és fennhéjazó természetét vezetői képességgé alakítja, ami majd igazi királlyá emeli őt. Csillapítja az önteltséget, önhittséget.

 

Rák

Bach virága: Iszalag

A Rák a zodiákus romantikusa. Könnyen hozzáfér a lélek mély képeihez, amelyet álomban él meg és mindig új formában fejez ki. A rá jellemző félénkségtől úgy védi magát, hogy olyan embereket tart védőpajzsként maga elé, akiket gondoskodásával és segítésével már magához kötött. Vonzódik minden nála gyengébb emberhez, és készségesen felajánlja segítségét. Kedélyállapota hullámzó, rendkívül érzékeny, befelé forduló típus. Érzelmei ár-apály jellemzi kedélyét, és ez kihat a környezetére. Túlérzékenysége miatt minduntalan meghátrál.

Az Iszalag virágkivonata segíti abban, hogy végre előbújjon a páncéljából, és visszatérjen a jelenbe. Hatására alkotókészségét gyakorlati síkra terelheti, végre túljut az álmodozásain, és nem hagyja a dolgokat kicsúszni a keze közül, így ismét az élet részévé válhat.

 

Ikrek

Bach virága: Kékgyökér

Az Ikrek a sokoldalúság jegye, értelmi beállítottságú. Elsősorban gondolati síkon szemléli a dolgokat. Lankadatlan kutatja az igazságot, ám ez a nyughatatlan keresés szétszórja az erőit. A folyamatos gondolkodás vagy ötletek áradata kimeríti. Az érzelmi indíttatásokat szívesen intellektualizálja, racionalizálja és agyonmagyarázza. A mély érzelmektől való félelmében az intellektualitásba, a szétszórtságba és az elutasításba menekül. Mások véleményét sokszor csak azért hallgatja meg, mert nem bízik a saját megérzéseiben. A döntésekhez nincs önbizalma, ezért felszínesnek és csapongónak tűnhet.
A Kékgyökér virágának kivonata önbizalmat és hitet ad a megérzéseihez és erősíti intuícióját. A tudás örökös keresése helyett egy belső szemlélődésre ösztönzi, és segíti abban, hogy a külvilág helyett inkább önmagától várja a választ.

 

Bika

Bach virága: Tárnics

A Bika gyakorlatias, életvidám, kedves jegy, azonban rendkívül önfejű és makacs tud lenni. Csak lassan melegszik be, de annál tovább tart ki valaki, vagy valami mellett. Állhatatos és hűséges. Kicsit ugyan lassú, hajlamos lehet a lustaságra, és szívesen halogatja teendőit. Vágyakozik a nyugalomra, az állandóságra és a biztonságra. Tud várni, tovább, mint bármelyik másik jegy, és már ezzel is elér egyet-mást. Szeret szilárd talajon állni, ezért védekezik a meglepő újdonságok és az átláthatatlan kockázatok ellen. Az érzéki örömök ebben a jegyben bontakoznak ki a leginkább, ami élveteggé, élvhajhásszá teheti a Bikát.

A Tárnics virága elhozza a Bika számára a mindenségbe vetett bizalmat, erősíti hitét és megszünteti a túlzott ragaszkodását a megszokott dolgokhoz. A Tárnics esszencia segítségével újra bekapcsolódhat a lét természetes folyamába, és elősegíti a rugalmasabb hozzáállást is.

 

Kos

Bach virága: Nebáncsvirág

A Kos önfejű, impulzív, akaratos és rámenős. Türelmetlen, ha kell neki valami, azonnal akarja. Képes fejjel a falnak menni. Gyakran megfontolatlanul és meggondolatlanul cselekszik és jellemző rá, hogy csak magával törődik, és nem érti meg a többiek igényeit. Sokszor tud tapintatlan lenni, és hajlamos megbántani másokat. Viharos érzelmei felszínesek, és heves vérmérséklete váratlanul, indulatosan tör ki. Fáradhatatlan, féktelen, bátor úttörő, aki a csapásokat hamar kiheveri, és újult erővel tör előre újra, meg újra. Központi gondolata az önérvényesítés és a világ meghódítása.

A Nebáncsvirág a türelem és az idő virága. Ez hozza meg a Kos számára a türelmet mások iránt, és csillapítja belső nyughatatlanságát. Ez a virágesszencia egy harmonikusabb és kiegyensúlyozottabb élettel ajándékoz meg.